Inschrijfformulier Lidmaatschap NVKNF 2020

  1. Registreren
  2. Overzicht van uw registratie
  3. Bevestiging

Persoonlijke Gegevens

Lidmaatschap NVKNF 2020

Voorwaarden

Ondergetekende verklaart hiermee lid te willen worden van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie voor het jaar 2020. U ontvangt via ons registratiesysteem een factuur voor het lidmaatschapsgeld.

Dit invulveld leeg laten a.u.b.