Inschrijfformulier Lidmaatschap NVKNF 2020

  1. Registreren
  2. Overzicht van uw registratie
  3. Bevestiging

Persoonlijke Gegevens

Lidmaatschap NVKNF 2020

Voorwaarden

Door te bevestigen verklaart u lid te willen worden van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie voor het jaar 2020. U ontvangt via ons registratiesysteem een factuur voor het lidmaatschapsgeld. U gaat akkoord met de manier waarop wij met uw gegvens omgaan (lees verklaring) en het publiceren van uw contactgegevens op het ledengedeelte van de website.

Dit invulveld leeg laten a.u.b.