Inschrijfformulier

  1. Registreren
  2. Overzicht
  3. Bevestiging

Persoonlijke Gegevens

Lidmaatschap

Voorwaarden

Ondergetekende verklaart hiermee lid te willen worden van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie voor het jaar 2019. U ontvangt via ons registratiesysteem een factuur voor het lidmaatschapsgeld.

Dit invulveld leeg laten a.u.b.