Inschrijfformulier

  1. Registreren
  2. Overzicht van uw registratie
  3. Bevestiging

Persoonlijke Gegevens

Lidmaatschap

Publicatie contactgegevens website

De NVKNF wil graag uw contactgegevens beschikbaar stellen voor andere leden op het besloten gedeelte van de website. Geef hieronder aan of u akkoord bent hiermee.

Voorwaarden

Ondergetekende verklaart hiermee lid te willen worden van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie voor het jaar 2019. U ontvangt via ons registratiesysteem een factuur voor het lidmaatschapsgeld. Daarnaast gaat u akkoord met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Zie verklaring

Dit invulveld leeg laten a.u.b.