Inschrijfformulier

Deelname aan het symposium is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Indien u zich opgeeft, maar niet tijdig afmeld, dan sturen wij een factuur ad € 50 voor de gemaakte kosten. De opbrengst van deze factuur wordt aan een nader te bepalen goed doel geschonken. 


 

  1. Registreren
  2. Overzicht
  3. Bevestiging

Persoonlijke Gegevens

Deelname

Symposium Hart- en vaatcentrum (30 november 2018) respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.