Inschrijfformulier

Deelname aan het symposium is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Indien u zich opgeeft, maar niet tijdig afmeld, dan sturen wij een factuur ad € 50 voor de gemaakte kosten. De opbrengst van deze factuur wordt aan een nader te bepalen goed doel geschonken. 


 

Sorry. Het opgevraagde formulier is vervallen. De uiterste datum om in te schrijven is verstreken.